Ακολουθήστε μας:

Υπηρεσίες

Home Εμπιστευτική Προεξόφληση Τιμολογίων

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Προσφέρουμε εμπιστευτική προεξόφληση τιμολογίων σε ολόκληρο το καθολικό χρεωστών της εταιρείας σας. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζετε χρηματοδότηση από την Eurivex για τις απαιτήσεις σας στην εγχώρια αγορά, αλλά οι πελάτες σας δεν γνωρίζουν αυτή τη διευθέτηση.

Είναι ιδανική λύση για εταιρείες οι οποίες χρειάζονται να αντλήσουν ρευστότητα μέσω της προεξόφλησης των απαιτήσεών τους.

ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αξιολόγησης της.

ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Παρέχετε τα εταιρικά σας έγγραφα, τα αντίγραφα ταυτότητας / διαβατηρίου των διευθυντικών στελεχών σας, αποδεικτικό διεύθυνσης των διευθυντικών στελεχών σας, τον αριθμό ΦΠΑ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπογραφή της σύμβασης, η οποία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τις χρεώσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προσκομίστε τις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, τους τελευταίους διευθυντικούς λογαριασμούς και την κατάσταση ενηλικίωσης των χρεωστών σας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Όταν εγκριθεί η αίτησή σας, θα ανοιχθεί ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα της εταιρείας σας. Αυτός ο λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την είσπραξη των πληρωμών από τους πελάτες σας (χρεώστες), επομένως θα πρέπει να τους ενημερώσετε για τα νέα στοιχεία πληρωμής. Το λογαριασμό αυτό θα διαχειρίζεται η Eurivex η οποία θα τον χρησιμοποιεί για την πληρωμή των χρεώσεων και δικαιωμάτων της.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ

Με την εκχώρηση των τιμολογίων σας στην Eurivex θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάληψη κεφαλαίων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχετε υπογράψει. Νοείται ότι θα συνεχίσετε να εισπράττετε από τους πελάτες σας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρεώσεις και δικαιώματα

Θα γνωρίζετε εκ των προτέρων το ύψος των χρεώσεων και δικαιωμάτων. Υπάρχει διαφάνεια στις χρεώσεις.

Οι χρεώσεις είναι:

  1. Δικαίωμα Διαχείρισης επί της αξίας των τιμολογίων που εκχωρούνται, δηλαδή των επί πιστώσει πωλήσεων.
  2. Δικαίωμα Προεξόφλησης επί του καθημερινού υπολοίπου του Τρεχούμενου Λογαριασμού Προεξόφλησης.

Κριτήρια καταλληλότητας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία «Εμπιστευτικής Προεξόφλησης Τιμολογίων», με την προϋπόθεση ότι:

  1. Είστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένης στην Κύπρο και μπορείτε να προσκομίσετε Πιστοποιητικό Καλής Κατάστασης από το «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών».
  2. Μπορείτε να προσκομίσετε τις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και τους τελευταίους διευθυντικούς λογαριασμούς.
  3. Μπορείτε να προσκομίσετε την κατάσταση ενηλικίωσης των χρεωστών σας.

'Αμεση Επικοινωνία

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα επανέλθουμε σε 1-2 εργάσιμες μέρες

contact(at)eurivexfinance.com
+(357) 22 02 88 30

Κατεβάστε

Company Media Kit
1.22 MB