Ακολουθήστε μας:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Home Η εταιρία
Who-We-Are

Ποιοι είμαστε

Ειδικευόμαστε στην παροχή εναλλακτικών λύσεων χρηματοδότησης σε εταιρείες που ασχολούνται τόσο με το διεθνές όσο και με το εγχώριο εμπόριο.

Mission

Η αποστολή μας

Προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης κεφαλαίων κίνησης για εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Our Vision

Το όραμα μας

Να καταστούμε γέφυρα μεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων που αναζητούν λύσεις χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παροχή της κάλλιστης χρηματοδοτικής λύσης
για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Blue-Separator-Line-Image

Έχουμε πάνω από 20 χρόνια πρακτικής εμπειρίας

Η Eurivex Trade Finance Limited είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κύπρο και ειδικεύεται στην παροχή εναλλακτικών λύσεων χρηματοδότησης σε εταιρείες που ασχολούνται τόσο με το διεθνές όσο και με το εγχώριο εμπόριο.
Η Eurivex Trade Finance Limited είναι 100% θυγατρική της Eurivex Ltd, Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Εταιρείας η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με αριθ. 114/10, με άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και φύλαξης χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Η Eurivex λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ επενδυτών και εταιρειών που αναζητούν λύσεις χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης.