Ακολουθήστε μας:

Υπηρεσίες

Home ΔΙΕΘΝΕΣ – ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ - ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μια Πιστωτική Επιστολή η οποία λήγει σε προκαθορισμένο αριθμό ημερών μετά την αποστολή ή την υποβολή των καθορισμένων εγγράφων αναφέρεται ως Αναβαλλόμενη.

Η Eurivex προεξοφλεί την Αναβαλλόμενη Πιστωτική Επιστολή μετά την αποδοχή των εγγράφων από την τράπεζα έκδοσης και επεκτείνει την άμεση χρηματοδότηση στον Εξαγωγέα έναντι της εκχώρησης της Αναβαλλόμενης Πιστωτικής Επιστολής.

Απλές διαδικασίες

Εάν είστε Εξαγωγέας που επιθυμεί να εκχωρήσει Αναβαλλόμενες Πιστωτικές Επιστολές για να αποκτήσετε άμεση ρευστότητα, ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:

ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Παρέχετε τα εταιρικά σας έγγραφα, τα αντίγραφα ταυτότητας / διαβατηρίου των διευθυντικών στελεχών σας, αποδεικτικό διεύθυνσης των διευθυντικών στελεχών σας και τον αριθμό ΦΠΑ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπογραφή της σύμβασης, η οποία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τις αντίστοιχες χρεώσεις.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Όταν είστε έτοιμοι να προεξοφλήσετε την Εγγυητική Επιστολή, θα την εκχωρήσετε στη Eurivex, νοουμένου ότι τα σχετικά έγγραφα έχουν γίνει αποδεκτά από την Τράπεζα που την έχει εκδώσει.

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ

Θα πληρώσουμε στον τραπεζικό λογαριασμό σας το ποσό της Πιστωτικής Επιστολής, μείον τις χρεώσεις που συμφωνήσαμε εκ των προτέρων.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Eurivex είναι υπεύθυνη για την είσπραξη των χρημάτων από την τράπεζα χωρίς αναγωγή σε εσάς.

Άμεση Επικοινωνία

Χρειάζεστε Βοήθεια:

Please Feel Free To Contact Us. We Will Get Back To You With 1-2 Business Days.

Κατεβάστε

Company Media Kit
1.22 MB