Ακολουθήστε μας:

Eurivex I Trade Finance Specialist I Invoice Discounting I Export Financing

Business financing made easy!

Home Κάλυψη έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου

ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Συνεργαζόμαστε με την Euler Hermes, την κορυφαία παγκόσμια εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων για την παροχή προστασίας σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του πελάτη ή την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τους όρους που έχετε συμφωνήσει.

Βάσει της ανωτέρω συμφωνίας, η Eurivex μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της πιστωτική ασφάλιση για εγχώριους και διεθνείς πελάτες.

Η ασφάλιση πιστώσεων προσφέρεται στους πελάτες με ή χωρίς χρηματοδότηση.

Πως λειτουργεί;

Σε συνεργασία με την Euler Hermes προσφέρουμε τα ακόλουθα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ

Αξιολογούμε την φερεγγυότητα και την οικονομική ευρωστία των πελατών σας.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

Παρέχουμε, σε συνεργασία με την Euler Hermes, για κάθε πελάτη ένα όριο το οποίο είναι το μέγιστο ποσό που θα αποζημιώσουμε αν αυτός ο πελάτης δεν είναι ικανός να πληρώσει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Εάν ο πελάτης δεν πληρώσει, τότε αποζημιώνουμε το ασφαλισμένο ποσό νοουμένου ότι πληρούνται οι όροι της σύμβασης.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Συνεχίζετε να πραγματοποιείτε συναλλαγές με τους υφιστάμενους πελάτες σας, με τον κίνδυνο να καλύπτεται μέχρι το συμφωνημένο πιστωτικό όριο.

Άμεση Επικοινωνία

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Please Feel Free To Contact Us. We Will Get Back To You With 1-2 Business Days.

Κατεβάστε

Company Media Kit
1.22 MB