Ακολουθήστε μας:

Υπηρεσίες

Home Εγχώριο Φάκτορινγκ Με Αναγωγή

ΕΓΧΩΡΙΟ ΦΑΚΤΟΡΙΝΓΚ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

Μέσω της εν λόγω υπηρεσίας, μπορεί να εκχωρηθεί το σύνολο των απαιτήσεων από τους πελάτες σας. Η Eurivex αναλαμβάνει τη διαχείριση και είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων, ακολουθώντας την πιστωτική πολιτική σας. Οι εκχωρημένοι πελάτες σας θα τύχουν αξιολόγησης από την Eurivex.

Με την υπηρεσία αυτή, έχετε άμεση πρόσβαση έως και το 90% των ποσών που σας οφείλουν οι πελάτες σας, αποκτώντας το πλεονέκτημα ότι επωφελείστε από την εμπειρία μας στη διαχείριση πιστώσεων και την είσπραξη οφειλών μέσω της πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Eurivex Agora.

ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αξιολόγησής της.

ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Παρέχετε τα εταιρικά σας έγγραφα, τα αντίγραφα ταυτότητας / διαβατηρίου των διευθυντικών στελεχών σας, αποδεικτικό διεύθυνσης των διευθυντικών στελεχών σας και τον αριθμό ΦΠΑ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπογραφή της σύμβασης, η οποία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τις αντίστοιχες χρεώσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προσκομίστε τις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, τους τελευταίους διευθυντικούς λογαριασμούς και την κατάσταση ενηλικίωσης των χρεωστών σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΕΩΣΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΕΩΣΤΩΝ

Μόλις εγκριθεί η αίτησή σας, θα ενημερώσετε τους χρεώστες σας ότι θα εκχωρείτε τα τιμολόγια που εκδίδετε στην Eurivex και ότι στο μέλλον θα πρέπει να τα πληρώνουν απευθείας στην Eurivex.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ

Μπορείτε να προσκομίσετε τιμολόγια στην Eurivex και να πραγματοποιήσετε άμεση ανάληψη χρημάτων, μέχρι και 90% της αξίας του τιμολογίου.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Στη συνέχεια θα αναλάβουμε την διαδικασία είσπραξης από τους χρεώστες και θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη την διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Eurivex Agora.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρεώσεις και δικαιώματα

Θα γνωρίζετε εκ των προτέρων το ύψος των χρεώσεων και δικαιωμάτων. Υπάρχει διαφάνεια στις χρεώσεις.

Οι χρεώσεις είναι:

  1. Δικαίωμα Διαχείρισης επί της αξίας των τιμολογίων που εκχωρούνται, δηλαδή των επί πιστώσει πωλήσεων.
  2. Δικαίωμα Προεξόφλησης επί του καθημερινού υπολοίπου του Τρεχούμενου Λογαριασμού Προεξόφλησης.

Κριτήρια καταλληλότητας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία «Εμπιστευτικής Προεξόφλησης Τιμολογίων», με την προϋπόθεση ότι:

  1. Είστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένης στην Κύπρο και μπορείτε να προσκομίσετε Πιστοποιητικό Καλής Κατάστασης από το «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών».
  2. Μπορείτε να προσκομίσετε τις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και τους τελευταίους διευθυντικούς λογαριασμούς.
  3. Μπορείτε να προσκομίσετε την κατάσταση ενηλικίωσης των χρεωστών σας.

Άμεση Επικοινωνία

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα επανέλθουμε σε 1-2 εργάσιμες μέρες.

contact(at)eurivexfinance.com
+(357) 22 02 88 30

Κατεβάστε

Company Media Kit
1.22 MB